HINNASTO

HENKILÖKOHTAINEN VALMENNUS 1

Kesto 6 kk. Tapaamisia 12, 24 tai 48 krt.

Lähtötasosi ja tavoitteesi mukainen, kokonaisuuden huomioiva valmennus: 

 • Syvällinen alkuhaastattelu (selvitetään mm. tilanteesi, taustasi ja tottumuksesi).
 • Alkutestit lähtötasoon ja harjoitustavoitteisiin sopivin menetelmin (esim. verenpaineen ja kehonkoostumuksen mittaus, hapenkuljetuselimistön kunnon, lihaskunnon ja liikkuvuuden testaus).
 • Yksilöllinen ravintoneuvonta (ruokapäiväkirjan analysointi, suullinen ja kirjallinen palaute sekä muutosehdotukset).
 • Henkilökohtaiset ja tavoitteiden mukaiset harjoitusohjelmat, 4 kpl. Lisäohjelmat 60 €/ kpl. 
 • Henkilökohtainen ja monipuolinen 24 viikon harjoituskalenteri.
 • Edistymisen seuranta.
 • Yhteiset harjoitukset FAF PT:n kanssa, esim. PT-studiolla, ulkona tai kuntosalilla (Kuntokeskus Riihimäki tai JPJ Liikuntakeskus). Huom! Asiakas maksaa itse erikseen harjoitteluunsa liittyvät kuntosalimaksut, kenttävuokrat jne.
 • Lopputestit (riippuen alkutesteistä ja harjoitustavoitteestasi).
 • Säännöllinen yhteydenpito FAF PT:n kanssa puhelimitse/sähköpostitse koko valmennuksen ajan.

169 / 289 / 529 €/kk

HENKILÖKOHTAINEN VALMENNUS 2

Kesto 3 kk. Tapaamisia 12 krt.

Sisältö muuten sama kuin 6 kk:n valmennuksessa, mutta 12 viikon harjoituskalenteri ja 2 kpl harjoitusohjelmia. Lisäohjelmat 60 €/kpl.

299 €/kk

KUNTOTESTAUS

Verenpaineen ja kehonkoostumuksen mittaus, hapenkuljetuselimistön kunnon, lihaskunnon ja liikkuvuuden testaus sekä tulosten analysointi. 

70 €

YKSILÖLLINEN RAVINTONEUVONTA

Taustakartoitus, ruokapäiväkirjan ohjeistus ja analysointi, suullinen ja kirjallinen yhteenveto sekä muutosohjeet tarvittaessa. 2 tapaamiskertaa.

140 €

MUUTOSVALMENNUS

Ryhmävalmennus, joka auttaa alkuun muutoksessasi. Ryhmässä mm.:

 • puretaan ajatusten, tunteiden ja käyttäytymisen välisiä suhteita.
 • opetellaan uusia toimintamalleja.
 • vahvistetaan omia elämänarvoja.
 • lisätään tyytyväisyyttä omaa kehonkuvaa kohtaan.
 • tuetaan myönteistä suhtautumista ravintoa ja liikuntaa kohtaan.

249 €/12 vk

Tapaamisen kesto 60 min.