PALVELUT

Kunnon Aika Personal Training tarjoaa Riihimäellä henkilökohtaista ja asiakkaan tavoitteiden mukaista kuntovalmennusta sekä yksilöllistä ravintoneuvontaa. Toiminnan perustat ovat kokonaisvaltaisuus ja pysyvyys; valmennuksessa huomioin valmennettavan kokonaisvaltaisesti sekä ohjaan valitsemaan pysyvästi liikunnallisen ja terveellisen elämäntavan. Valmennuksessani tunnelma on kannustava, positiivinen ja kuunteleva. Harjoittelu puolestaan tehokasta, pitkäjänteistä ja tavoitteen mukaista.

Ensin käymme läpi syvällisen alkuhaastattelun, jossa selvitetään tilanteesi ja lähtötasosi, taustasi sekä tottumuksesi. Tämän perusteella mietitään yhdessä mielekäs ja merkityksellinen tavoite, jonka ympärille kokonaisuus rakennetaan ja jota kohti kuljetaan määrätietoisesti. Harjoittelussa voidaan keskittyä tiettyyn kunnon osa-alueeseen kuten hapenkuljetuselimistön kehittämiseen tai lihaskunnon ja kehonhallinnan harjoittamiseen, painottaa liikkuvuutta, kehonhuoltoa, rentoutumista tai suunnata yleisen energiatason kohottamiseen. Yhdistelemällä eri osuuksia harjoittelu pysyy monipuolisena ja mielenkiintoisena. Ravinnolla on valtava merkitys kaiken harjoittelun ja jaksamisen tukena, joten kiinnitän myös siihen erityistä huomiota. Valmennuksen pääpiirteinä voi olla esimerkiksi:

Hyvinvoinnin edistäminen, kunnon kohottaminen
Hyvinvoinnin perustekijöitä ovat tunnetusti sopiva liikuntamäärä ja -muoto, terveellinen ja monipuolinen ravinto sekä tarpeeksi lepoa ja unta. Valmennuksessa keskitytään elämän kokonaiskuormittavuuden hallintaan, joten edellä mainittujen tekijöiden keskinäinen tasapaino tulee suhteuttaa kulloinkin omaan elämäntilanteeseesi. Fyysinen ja psyykkinen kunto tukevat toisiaan, sillä kaikki vaikuttaa kaikkeen. 

Säännöllinen liikunta- ja ateriarytmi, motivaatio, ajanhallinta
Itsellesi mieluisten liikuntalajien ja sopivan ruokavalion omaksuminen edistävät terveyttäsi ja hyvinvointiasi. On tärkeää löytää omaan arkeesi sopiva rytmi, jossa liikunta ja ravinto ovat yhtä luontevasti mukana kuin mikä tahansa muukin rutiini. Personal trainerinasi voin olla suurena apuna motivaation löytämiseen ja ylläpitämiseen terveellisiin elämäntapoihin liittyen. Valmennuksen myötä saavuttamasi konkreettiset asiat kuten elämänlaadun paraneminen, myönteiset kokemukset ja vaikkapa itsestä oppimasi uudet asiat kuljettavat eteenpäin myös valmennusjakson päättymisen jälkeen. 

Kiinteytys, painonpudotus, painonhallinta
Kiinteytymisessä onnistutaan usein jo pienillä muutoksilla ruokavaliossa ja muuttamalla kehon rasvamassaa lihakseksi harjoittelun avulla. Painonpudotuksessa olennaista on löytää yksilölliset ylipainoon johtaneet syyt, jotta ei hoideta pelkästään seurauksia. Valmennuksessa pyrin nostamaan esiin syömiskäyttäytymisen ongelmat ja korjaamaan niitä oikeanlaisella ravintoneuvonnalla, jotta painonhallinta onnistuisi ja painonpudotus olisi pysyvää. Oikotietä ei valitettavasti ole, mutta pysyvään painonlaskuun pääset pienin askelin ja realistisin muutoksin, joihin olet valmis sitoutumaan pysyvästi. Painonhallinnassa energiansaanti ja -kulutus ovat tasapainossa, joten myös arkiliikunnalla on tässä suuri rooli. 

Elämäntapamuutos
Elämäntapa näkyy arkisissa tavoissa ja valinnoissa, siksi valmennuksessa ohjaan kohti arkiaktiivisuutta ja hyviä valintoja. Elämäntapamuutos ei pidä tuntua pelkästään luopumiselta, vaan vanhojen tapojesi tilalle saat uutta hyvää. Uusien ajatus- ja toimintamallien sisäistäminen vie aikaa, mutta askel kerrallaan, niistä tulee pysyvä osa elämääsi. Muutoksen myötä odotettavissa olevat hyödyt ovat siis suuremmat kuin haitat. 

Sinun Kunnon Aika
Miksi et aloittaisi heti?